VAL RIAZANOV - JE LEPŠÍ SYSTEMA NEBO KRAWMAGA

14.02.2016 15:18

Vráťme sa späť k podstate - obe umenia boli vytvorené pre reálne pouličné situácie, a nie pre súťaže. Majú vojenský základ a už tento fakt ich odlišuje od mnohých iných bojových umení.
Vojenské bojové umenia majú jednu veľmi špecifickú črtu, a tou je snaha veľmi rýchlo odstrániť nepriateľa, čo však samozrejme znamená zabiť ho. Krav Maga bola vytvorená izraelskou armádou a napodiv má slovanský pôvod.
Jej techniky pochádzajú z bojových umení, zápasenia a boxu. Kladie dôraz na priamu obranu za účelom rýchlo premôcť protivníka a na simultánnu obranu a protiútok.
Podobnosť medzi obomi umeniami je v ich aplikácii ako vojenského bojového umenia a v dôraze na efektivitu, nie na súťaženie.
Ak pozeráte videá oboch bojových umení, v Krav Mage je oveľa viac agresivity a priamych pohybov, vďaka čomu môžete urobiť prácu rýchlo. Predpokladom však je, že dokážete udržať úroveň agresie. Aby to fungovalo, potrebujete dobrú kondíciu a tréning.
Neznamená to, že nemôžete dosiahnuť rovnaký výsledok bez vysokej úrovne kondície. Záleží však na tom, ako rýchlo to viete spraviť a aké účinné a prudké sú vaše techniky.
Keď si pozriete Systemu, uvidíte takmer úplne opačný prístup, keď sa študenti učia počas konfrontácie uvoľniť a zostať pokojní. Je až neuveriteľne, že sa to dá dosiahnuť v situácii plnej adrenalínu.
Veľký dôraz sa kladie na to, aby sa študenti naučili pevné základy, ako je správne dýchanie, správny pohyb, spôsob útoku a protiútoku. Je tu množstvo grapplingových cvičení a obrana proti zbrani sa učí od prvého dňa.
Tiež je tu práca s "pomalým pohybom", kde sa študent presne učí, ako reagovať na daný útok a zároveň sa učí vlastné reakcie. "Pomalosť" dovoľuje študentom vpísať pohyb do mozgu, takže nakoniec sa odpoveď stáva inštinktívnou. S narastajúcou sebadôverou sa zvyšuje rýchlosť útoku, aby sa prispôsobil realite, a ak sa študent učil a trénoval správne, rýchlo sa adaptuje.
Teraz ku klasickej otázke - čo je lepšie?
Nechcem tu byť vyhýbavý, len sa držím svojich názorov. Každé umenie, ktoré ponúka efektivitu pouličného boja, je dobrou voľbou, a je na študentovi, aby tvrdo pracoval a cvičil, takže opäť sa dostávame k osobe, ktorá stojí v pozadí, a nie k umeniu samotnému.
Skutočne záleží na tom, čo vám vyhovuje, a možno vám vyhovujú oboje. Najlepší spôsob, ako to zistiť, je ísť a vyskúšať niekoľko tréningov každého z nich, na základe čoho uvidíte, čo vám viac vyhovuje. Môže to tiež znamenať vyskúšať viac inštruktorov, keďže každý inštruktor je iný.
Toto je skutočne najlepšia odpoveď, akú môžem ponúknuť.
Odkaz na pôvodný článok: https://valriazanov.com/which-is-better-systema-or-krav-maga/